Wat is het verschil tussen de podoloog en podotherapeut?

Wij krijgen vaak de vraag wat nu het verschil is tussen de podoloog en podotherapeut. Hieronder leggen wij de verschillen voor u in het kort uit.

De podotherapeut is de hoogst opgeleide, en enige wettelijke erkende, specialist op het gebied van voet- en houdingsproblematiek (zie de Wet BIG).

De titel ‘podoloog’ is onbeschermd en mag door iedereen gevoerd worden. Podologen vormen, in tegenstelling tot podotherapeuten, een commercieel beroep en vallen onder het Ministerie van Economische zaken. De titel ‘registerpodoloog’ is aangekocht onder het merkenrecht. De podoloog maakt geen onderdeel uit van de wet BIG, dit is een uitspraak van het VWS (juli 2012).

De kwaliteitsregistratie van de podoloog wordt beheert door de ‘Stichting Loop’ van de podologen zelf.

De opleiding van de podoloog bestaat uit parttime modules, waardoor de hoeveelheid kennis van de podoloog onduidelijk is.

De module tot ‘sportregisterpodoloog B’ is een parttime module van 1,5 jaar en kan gevolgd worden zonder enige volging van de module ‘podoloog’

De titel ‘podotherapeut’ is een door de wet BIG beschermde titel (artikel 34), en mag alleen gevoerd worden na afronding van een wettelijk erkende 4- jarige HBO-bachelor, zoals dat ook is bij bijv. de opleiding fysiotherapie. Een podotherapeut (paramedicus) valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het deskundigheidsgebied van de podotherapeut is ook in de wet omschreven. Het is dus een erkenning door de overheid van de bekwaamheden en de deskundigheid van de podotherapeut. De podotherapeuten hebben net zoals de andere beroepen, die in de wet BIG  worden genoemd, een gezamenlijk kwaliteitsbeleid met de daaraan verbonden registratie.

De opleiding van de podotherapeut is een allround opleiding van 4 jaar fulltime, waardoor de kennis van de podotherapeut dieper en breder is.

Binnen de opleiding tot podotherapeut wordt uitgebreid aandacht besteed aan kennis over sporten en specifieke aandoeningen als diabetes en reuma. Sinds een aantal jaar bestaan er twee 2-jarige opleidingen  tot ‘sportpodotherapeut’ en ‘diabetespodotherapeut, die alleen gevolgd kunnen worden na een afgeronde opleiding tot podotherapeut, zoals dit ook alleen kan bij alle specialisaties binnen bijvoorbeeld de fysiotherapie.

De kwaliteitsregistratie van de podotherapeut wordt beheert door het onafhankelijke kwaliteitsregister Paramedici, waar alle artikel 34 beroepen uit de Wet Big  onder vallen en dat onafhankelijk van de vereniging de criteria bewaakt.

Het niveau van deze (her)registratie ligt beduidend hoger dan van de wettelijke BIG registratie (niveau van beginnende beroepsbeoefenaar).