Enquête patiënttevredenheid

Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de podotherapie te meten zoals deze door (ouders van) patiënten wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op uw wensen.

Het kost u ongeveer 3 minuten om de vragenlijst in te vullen. Bij iedere vraag willen wij u verzoeken een cijfer te selecteren tussen de 1 en 10. Waarbij 1 het laagste cijfer is en 10 de hoogste waardering aangeeft.

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat een bepaalde vraag niet op u van toepassing is of dat u een bepaald aspect niet heeft ondervonden. Beantwoord deze vraag dan met ‘niet van toepassing’. De vragenlijst wordt anoniem verwerkt.

valerie derumeaux

Valerie Derumeaux

ilse ponseele

Ilse Ponseele

marilyn wuytack

Marilyn Wuytack

els van moorten

Els van Moorten

Stijn d-Artois

Stijn D’ Artois

elouise-schoutteet

Elouise Schoutteet

Enquete