Diabetes

Wereldwijd lijden meer dan 250 miljoen mensen aan diabetes.
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een op de vier diabetespatiënten vroeg of laat te maken krijgt met een voetprobleem.

Als gevolg van de diabetes kunnen er lichamelijke problemen optreden, zoals hart- en vaatziekten en zenuwschade (neuropathie). Door zenuwschade vermindert het gevoel in de voeten en wordt het niet opgemerkt als er een wond ontstaat. Als het bloed ten gevolge van hart- en vaatziekten minder goed stroomt in benen en voeten, kan een wond mogelijk slecht genezen. Een dergelijke wond kan gaan infecteren en in het ergste geval zelfs leiden tot een amputatie van (een deel van) de voet.

Wat kan een podotherapeut voor u betekenen?

Aan de hand van voetonderzoek wordt uw zorgprofiel bepaalt en kan een passend behandelplan opgemaakt worden.

Welke vergoeding ontvangt u voor diabetische voetzorg?

Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.
Heeft u diabetes met een verhoogd risico op complicaties dan vindt de vergoeding vanuit de basisverzekering plaats.
Bijkomende voorwaarde is veelal dat de podotherapeut aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor meer informatie over vergoedingen. Of kijk op www.podotherapie.nl